Visible Learning Plus

Voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld.
De focus ligt op:

  • het leren van de leerling,
  • de impact van de leraar op het leren,
  • manier om de impact te vergroten,
  • continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

Dit programma helpt u scherp te krijgen wat de impact is van uw onderwijs op het leren van leerlingen. U krijgt vele onderwerpen aangereikt waarmee u uw impact kunt vergroten. U kiest als school zelf de onderwerpen. De impactcyclus ondersteunt u bij het invoeren. Hoe meer mensen in uw organisatie actief en betrokken zijn, hoe groter de impact van dit programma.

Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen. Nu ook in Nederland en Vlaanderen: 16 door prof. Hattie geaccrediteerde trainers staan tot uw dienst. Hier vindt u een overzicht van onze trainers en die van partners.

Impact logo 1 web

1. Leren zichtbaar maken - de grondslag

In 1 dag geven we u inzicht in de research en besteden we aandacht aan twee belangrijke inzichten uit zijn werk en leren u die in uw praktijk toe te passen.

 • Feedback; er zijn veel manieren om feedback te geven. Hoe meer informatie het bevat over wat de leerling vervolgens kan doen, hoe eff ectiever de feedback is.
 • Leren zichtbaar maken; hoe kunt u het leren van uw leerling in beeld brengen en hoe betrekt u leerlingen bij wat ze gaan leren.

Het is ook een uitstekende basis voor verdere uitrol van dit programma en het betrekken van meer mensen binnen uw school.

Doelgroep
Leraren, intern begeleiders, coaches, schoolleiders en bestuurlijk medewerkers in kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en MBO.

U kunt deze dag organiseren op uw locatie, met uw team of bestuur. U kunt ook deelnemen aan een georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving op een centrale locatie. Kijk hier voor actuele data.

buttonLeren zichtbaar maken de grondslag

Registerleraar Leren Zichtbaar Maken De grondslag dag introductiedag
Impact logo 2 web

2. Leren zichtbaar maken: bewijs in actie

Bent u klaar om de volgende stap te zetten? Zichtbaar maken wat er in uw klas / school / bestuur gebeurt?

Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf in uw school aan de slag te gaan: u maakt samen een
onderwijsactieplan.

Dag 1
U maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op uw school zichtbaar kunt maken. Daarnaast gaat u aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die u nodig hebt voor de analyse.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)
U analyseert onder leiding van de trainers de door u verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het veranderteam in uw school leren zichtbaar maakt. Samen stelt u een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau. U kunt hiermee zelf uw schoolontwikkeling vormgeven.

Tussen de twee trainingsdagen gaat u in uw school met het veranderteam -en lerarenteam- aan de slag. Om tot een optimaal resultaat
te komen is het van belang, dat het veranderteam bestaat uit de directeur en twee tot vier enthousiaste collega’s.

Doelgroep
Verander-/stuurteams (directie met collega’s die dit traject zullen aansturen, 2-5 personen)

U kunt ‘Bewijs in actie’ organiseren op uw locatie voor minimaal 4 veranderteams. U kunt ook deelnemen aan een georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving op een centrale locatie.

buttonOfferte aanvragen voor Bewijs in actie

 
Impact logo 3 web

3. Leren zichtbaar maken: voor leraren

Wilt u uw hele team een rol geven in deze schoolontwikkeling?

Voorbereiding
Deze tweedaagse training volgt na deelname aan ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’. We bouwen voort op die inhoud. Na in totaal 3 dagen training kan het team optimaal worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan dat het veranderteam heeft opgesteld.

Centrale vraagstukken voor uw team na de grondslag zijn:

 •         Is bij uw leerlingen het leren zichtbaar?
 •         Is er sprake van leerwinst?
 •         Boeken uw leerlingen vooruitgang en hoe weet u dat?

Met deze vragen gaat u op dag 1 van het tweedaagse programma ‘Leren zichtbaar maken voor leraren’ aan het werk.

Dag 1

 •         Leraren/docenten krijgen de instrumenten en strategieën om deze essentiële vragen te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes.
 •         Ze ontwikkelen hun eigen impactcyclus om leren zichtbaar te maken en om dit vervolgens uit te voeren in hun klas (en school) tussen de eerste en tweede trainingsdag.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)

 • Deelnemers gaan verder op de vraag: Bent u een geïnspireerde bevlogen leraar met impact? Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt?
 • Op dag twee ligt het accent op strategieën en middelen om het onderwijs in uw klas te versterken en het leren zichtbaar te maken in uw groep.

Doelgroep
leraren-/docententeams

buttonlzm3

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Om de implementatie van Leren zichtbaar maken-strategieën in uw hele school te ondersteunen, zijn de ‘kernmodules’ ontwikkeld. Ze kunnen de start van, een vervolg op of een verdieping van het Visible Learning Plus-programma zijn. En ze zijn ook los te volgen.

Impact coaching

Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden. Wij kunnen een coach binnen uw organisatie opleiden en hem/haar ondersteunen met training, observatie en coaching. De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten.

 • Bijeenkomst 1
  De impact coaches leren strategieën en vaardigheden om het Leren zichtbaar maken programma in scholen te ondersteunen.

 • Bijeenkomst 2
  De impact coaches ontwikkelen vaardigheden voor het voeren van ‘leergesprekken’ en klassenobservaties.

Stuur mij een offerte LZM

Input voor leren en lesgeven verzamelen met SOLO Taxonomy


1 dag of 2 dagdelen

Er zijn veel manieren om informatie te verzamelen over wat leerlingen al weten en kunnen. Eén manier is toetsen. Als u de groei van uw leerlingen wilt meten door effectgroottes te berekenen, dan heeft u betrouwbare toetsen nodig. In deze training helpen we u met het ontwikkelen van toetsen die u vooraf en achteraf kunt afnemen. We gebruiken SOLO Taxomony daarbij als raamwerk.

Stuur mij een offerte LZM

Feedback maakt leren zichtbaar


1 dag of 2 dagdelen

In deze training kijken we gedetailleerd naar wat effectieve feedback is en hoe u met uw feedback de meeste impact heeft op het leren van uw leerlingen. We betrekken hierbij ook de feedback die u van uw leerlingen krijgt. Hoe kan uw feedback een positieve invloed hebben op de resultaten van uw leerlingen?

Stuur mij een offerte LZM

Data gebruiken om uw impact te evalueren


1 dag of 2 dagdelen

Doorlopend bewijs verzamelen in uw klas, dit bewijs evalueren en omzetten naar acties, heeft een positieve invloed op de groei van leerlingen in uw school. Blijf dit ook doen nadat u de tweedaagse training ‘Bewijs in actie’ heeft gevolgd. In deze training ondersteunen we u om met actuele data uw plan voor het komende jaar te ontwerpen, en zo het leren voortdurend te verbeteren.

Stuur mij een offerte LZM

Zichtbaar lerende leerlingen creëren


1 dag of 2 dagdelen

Werken aan zichtbaar lerende leerlingen is belangrijk voor het toekomstige succes van de leerlingen én van de school. Deze training leert u de 4 dimensies voor zichtbaar lerende leerlingen kennen en begrijpen. U leert wat u kunt doen om uw leerlingen zichtbaar te laten leren.

Stuur mij een offerte LZM

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo-BAZALT logo-HCO logo-RPCZ logo-OA

Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies. Zij werken samen met Cognition Education. Onze trainers zijn door hen opgeleid en geaccrediteerd.
Visible Learning plus is the trade mark of, and is distributed under license from Cognition Education Limited