Hoe het werk van prof. John Hattie kan bijdragen aan een effectief schoolplan.

Prof. John Hattie heeft 1.200 meta-analyses gemaakt van meer dan 65.000 onderwijsonderzoeken. Wat hij daaruit onder meer concludeerde is welke impact u met bepaalde interventies op het leren kunt hebben. Deze lijst is een interessante spiegel voor het selecteren van ontwikkelpunten voor uw organisatie.

Zorg wel dat u de nuances kent, die beschrijft prof. Hattie in het boek De impact van Leren zichtbaar maken, anders zou u de verkeerde conclusies kunnen trekken.

Download hier de lijst van invloeden op leerlingprestaties
Zijn inzichten geven echter ook aanknopingspunten hoe u uw plan effectiever kunt maken. Enkele punten op een rij:

 1. Elk doel dat u op bestuursniveau stel:
  wordt door de school vertaald in 3 subdoelen, elk doel op schoolniveau wordt voor de leraar vertaald in 3 subdoelen. Dus als u meerdere doelen stelt op bestuursniveau, kunt u uw leraren ondersneeuwen met alle (sub)doelen op leraarniveau. Beperk uw doelen daarom tot 3 en maximaal 5 doelen op schoolniveau.   

 2. Stel voor elk doel succescriteria vast:
  wanneer is het doel behaald, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dit maakt het concreter en zo wordt meetbaar of het doel is behaald. Doelen worden vaak gesteld over een langere periode; succescriteria kunnen een doelen opdelen in kleinere stappen en in tijd.

 3. Als u doelen stelt voor de leerling;
  leerlingen iets beter moeten kunnen of bepaalde vaardigheden moeten laten zien, stel dan vervolgens de vraag: wat moeten de leraren kunnen om dit aan leerlingen te leren, of betrek ze en vraag: wat wil jij als leraar leren om dit te kunnen leren aan je leerlingen?

 4. Maak het leren zichtbaar:
  bedenk hoe je zichtbaar kunt maken dat leerlingen hebben geleerd wat je wilde dat ze leerden, bijvoorbeeld wanneer het doel was hen bepaalde oplossingsstrategieën aan te leren, vraag hen naast het antwoord ook te vermelden hoe ze tot een oplossing of antwoord zijn gekomen.

Een tip voor gerichtheid van leraren op de doelen die u stelt:

Als u wenst dat leraren een bepaald gedrag vertonen, zorg er dan voor dat u aandacht besteedt aan de denkkaders waar dat gedrag uit voortkomt. Dan is het geen ‘kunstje’, maar een overtuiging.

Prof. John Hattie geeft in zijn boek 9 denkkaders die de impact die leraren hebben op het leren van de leerling vergroten.

In de training Leren zichtbaar maken: de grondslag leert u een aantal interventies die een grote impact hebben op het leren van leerlingen, zoals feedback geven, hoe u leren zichtbaar kunt maken, daarnaast krijgt u inzicht in de research en wat het werk van prof. John Hattie voor u kan betekenen.

logo corwin

 

Leren zichtbaar maken is een project van:

logo bazalt logo hco logo rpcz  
 
globe 512

 www.lerenzichtbaarmaken.nl

mail 512 1

  

2018 social media popular app logo twitter 512

 @lerenzichtbaar