Vastgesteld en daarmee ingaande 1 juni 2014.


Bijlage bij de Algemene voorwaarden de organisatie: Klachtenprocedure van de organisatie

de organisatie streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u, als klant, niet tevreden bent over de organisatie.

Wanneer zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. U stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het directiesecretariaat de organisatie, via telefoon nummer 088-5570588, of via e-mail: .

Denkt u eraan minimaal de volgende gegevens aan ons door te geven: uw naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

Het kan zijn dat u telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct samen met u kunnen afhandelen. In dat geval is daarmee uw klacht afgehandeld.

In alle andere gevallen ontvangt u van ons binnen drie dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Het directiesecretariaat wint inlichtingen over uw klacht in. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kunt u van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie. 
Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich dan wenden tot de Commissie van Beroep van EDventure. EDventure is de belangen- en werkgeversorganisatie van de centra voor educatieve dienstverlening. De commissie van beroep onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter. 
U kunt de volledige klachtenregeling van EDventure, alsmede de adresgegevens van de Commissie van Beroep, inzien op de website van EDventure.

logo corwin

 

Leren zichtbaar maken is een project van:

logo bazalt logo hco logo rpcz logo OA
 
globe 512

 www.lerenzichtbaarmaken.nl

mail 512 1

  

2018 social media popular app logo twitter 512

 @lerenzichtbaar